Değerli Kardeşimiz Sitemize Hoşgeldiniz. Lütfen Bu Pencereyi Peygamber Efendimiz(S.a.v)'e Bir Salavat Getirerek Kapatınız.
"Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali seyyidina Muhammed"

Kadının İslam Toplumundaki yeri

Aşağa gitmek

Sabit Kadının İslam Toplumundaki yeri

Mesaj tarafından NIHAT Bir Paz Ekim 10, 2010 3:16 pm

Kadının İslam Toplumundaki Yeri

Kadının İslam Toplumundaki Yeri Dinimiz ailenin temel taşı olan kadına çok değer vermiş onu en yüksek dereceye çıkarmıştır. İslâmiyyetin kadına verdiği kıymeti hiçbir din hiçbir düşünce vermemiştir. Kadının erkekle eşit olduğunu erkeğin bütün haklarına mâlik olduğunu söyleyerek kadına erkek işlerini yaptırmak insâfsızlıktır. Ona yapmayacağı işleri yüklemek ağır işlerde çalıştırmak kadına değer vermek değil ona zulmetmek olur.
Dinimize göre kadın çalışmak zorunda da değildir. Erkek akrabâsından zengin olanlar kadına bakmaya mecburdur. Yakın akrabâsı yoksa veya fakîr iseler (Beytül-mâl) yâni devlet her türlü ihtiyâçlarını karşılar.
Evli ise kocası her şeyi getirmek her ihtiyacını görmek zorundadır.
İslâmiyyette kadın geçim derdinden düşüncesinden kurtulmuştur. O çalışarak didinerek para kazanmağa mecbûr değildir. Herşey ayağına gelecektir onun. Çünkü o kadındır.
Fakat kadının islamiyeti dînini îmanını farzları ibâdetleri harâmları öğrenmesi farzdır. Babasının veya kocasının bu ilimleri ona öğretmesi lâzımdır. Öğretmezlerse büyük günâha girerler. Kadının gidip dışardan öğrenmesi lâzım olur. Dinimiz kadına çok değer verdiği için işlerini kolaylaştırmıştır onun. Kısacası kadının yapmak zorunda olduğu iki işi var: Birisi dinin emirlerine uymak birisi de kocasının meşru emirlerini yerine getirmek. Hepsi bu kadar.
Bugün için beytül-mal olmadığına göre bakacak kimsesi olmadığından kadın ne yapacak? diye bir soru akla gelebilir.
Bir kere mecburiyet başkadır emir başkadır izin başkadır. Yâni kadın çalışmaz denilirken çalışması yasaktır çalışmamalıdır denmek istenmiyor... Çalışmak zorunda değildir deniliyor. Yâni kadın çalışmak için zorlanamaz... Öyleyse kimsesi olmayan Müslüman kadın bugünkü şartlarda ticâret fen san'at ve zirâat ile uğraşmağa nasıl mecbûr değil ise bunlarla meşgûl olması para kazanması da yasak ve günâh değildir. Meselâ Hadîce-ül-kübrâ validemiz önceleri ticaretle meşgûl oluyordu... Kâtibleri memûrları hizmetçileri çoktu. Hattâ bir kere sevgili Peygamberimizi ticâret kâfilesine reîs başkan tayîn etmişti.
Yalnız kadın yukarıda saydığımız işlerle meşgûl olurken veya ilim öğrenirken harâmdan kesinlikle sakınması lâzım. Günah işlememesi lâzım. Meselâ Müslüman kadının başı kolları bacakları açık olarak sokağa çıkması harâmdır günâhtır. Hele bir de buna önem vermezse aldırış etmezse îmânı gider.

Erkek kadından mesuldür
Kadının yapacağı günâhlardan ona izin veren veya yaptığına razı olan erkekler de cezâ görecektir. Günahına ortak olur. Fakat erkeğin günâhları kadına yüklenmez. Bakınız dinimiz burada da kadına sorumluluk yüklememiştir. İslâmiyyette kadın harbe de gitmez. Dünyada râhat ve mesûd olduğu için Cennete gitmesi de çok kolaydır onun. Nitekim Peygamber efendimiz şöyle buyurmaktadır:
“Dört şeyi yapan yâni kocasına hıyânet etmiyen beş vakit namaz kılan Ramazan-ı şerîfte oruç tutan ve başkasına açık olarak görünmiyen kadın Cennete gidecektir.”
Çünkü doğru kılınan namaz insanı günâh işlemekten korur ve İslâmın şartlarını yerine getirmek sevgisini hâsıl eder.
Peygamber efendimizin hicretin onuncu yılı son haccında son hutbesi “Kadınlarınıza eziyet etmeyiniz! Onlar Allahü teâlânın sizlere emânetidir. Onlara yumuşak olunuz iyilik ediniz!” olmuştur. İslâmiyyette dinimizde evlenmek bir kızı mesûd etmek ibâdettir ve bütün nâfile ibâdetlerden daha sevâbdır.
Bazıları "Kadının kapanması ona eziyet oluyor. Kapanmanın namusla ilgisi yoktur." diyorlar. "Eğer küçük yaştan itibaren kız erkek beraber bulunursa birbirlerine alışır ileride kadının başına kötü iş gelmez. Ayrıca bu bir kültür meselesidir. Kültürlü olan kadın erkek belli seviyede görüşmesini bilirler." diyorlar.
Bu sözlerin ne kadar basit bir yaklaşım olduğunu söylemeden önce şunu ifade edelim. Dinimizin emirlerini bir şeye bağlamak sadece o iş için olduğunu söylemek yanlış olur. Dinimizin emirlerinde bir değil birçok hikmet vardır. Neticede iyi dikkat edilirse her emir mutlaka faydasınadır kişinin. Dinimizin hiçbir zararlı emri yoktur. Hiç kimse dinin şu emri zararlıdır diyemez diyememiştir de. Zaten demesi de mümkün değildir.
İslâmın dışında rahat huzur aramak seraptan su beklemek gibidir. Yâni hayaldir. Hayal peşinde koşmaktır.

İslam kadına değer verir
Avrupa'da ve sosyete hayâtı bulunan yerlerde sevgi denilen şey yoktur. Çünkü her tarafa kadınlar kızlar serpilmiştir. Hâlbuki islâm memleketlerinde bir erkek evleneceği kadını görür beğenir bir başkasını da görüp beğenerek ilk hanımına ihanet etme durumuna düşmez... Müslüman kadın da öyledir...
Tesettürlü 80 yaşındaki Müslüman kadının nurânî bir yüzü vardır. İnsan bakınca iğrenme gibi bir durum olmuyor. Aksine insan huzur buluyor. Fakat Avrupa'dan gelen 70'lik 80'lik kadınlara bakılırsa yüzleri buruşuk buruşuktur. İtici bir halleri vardır.
Güzelliğine güvenen güzelliğini ön plana çıkartan ve bunun için de güzel olmağa çalışan kadınların güzelliği de yaşlandıkça azalıyor. Hele pudra ruj boya kullanan kadınların derisi aşındığı için daha çabuk çirkinleşiyor. Boya kullanmadıkları gün yüzleri buruşuk oluyor. Erkeklerin şehvani bakışları kadında zamanla manevi bir çirkinlik hasıl ediyor. Böyle kadınların güzelliği yaşlandıkça kayboluyor. Müslüman kadınlarının ki ise yaşlandıkça güzelleşiyor. Çünkü o başkalarına güzel görünmek endişesiyle yüzünü o mahvedici şeylerle tahrip etmemiştir...
Bunun için her sabah kalkınca saatlerce ayna karşısında tuvalet makyaj yapmak zorunda kalıyorlar. Makyaj yaptıkça daha da yıpranıyor ve ileride daha da çirkinleşiyorlar. Güzel kadınlar kızlar tezgahtar olarak çalıştırılıyor. Burada da kadını istismar var. Kadını ticari bir emtia olarak kullanmak düşüncesi var.

Tesettür kadının faydasına
İslamiyete göre kadınların kızların yabancı erkeklere örtüsüz görünmesi erkeklerin de bunlara bakması harâmdır büyük günâhtır. Harâm vâsıtası ile dünya malı kazanmak Müslümana yakışmaz. Böylece kazanılan malların faydası ve bereketi olmaz. Harâma ehemmiyyet vermiyenin îmânı gider.
Hazret-i Âişe validemizin kızkardeşi Esmâ Resûlullahın yanına geldi. Arkasında ince elbise vardı. Derisinin rengi belli oluyordu. Resûlullah efendimiz mübârek yüzünü çevirdi ve:
“Yâ Esmâ! Bir kız namaz kılacak yaşa geldiği zaman onun yüzünden ve iki elinden başka yerlerini erkeklere göstermemesi lâzımdır.” buyurdu.
Bu hadîs-i şerîften anlaşılıyor ki kadınların yabancı erkekler yanına açık saçık çıkmaları büyük günâhtır.
Rus elçise II.Abdülhamid Hana sorar: Kadınlarınızı böyle fazla sokağa çakartmamak suretiyle onlara eziyet etmiş olmuyor musunuz? Cevap: Ekselans siz kıymetli mücevherlerinizi ortada mı tutarsınız. Elçi hayır sağlam kasalarda saklayarak onları koruruz cevabını verince Abdülhamid Han kadınlar bizim en kıymetli mücevherlerimiz olduğu için böyle koruma altına alırız der.
Bunları söylemekten maksat açık gezen kadınları aşağı kötü kapalı kadınların her yönü ile iyi kimseler olduğunu söylemek değildir. Müslüman açık gezenleri içki içenleri dine aykırı iş yapanları görünce onlara acır imkân bulursa tatlı sözler ile nasîhat verir. Hiç olmazsa zararlı yoldan kurtulmaları için duâ eder. Günâh işliyeni görünce kendi günâhlarını hâtırlar. Başkalarını ayıplamak kötülemek gıybet etmek harâmdır. Onların günâhlarından daha büyük günâh işlemiş olur. Müslümanın maksadı herkese iyilik yapmak olmalıdır.
Bâzıları "Umacı gibi örtünmüş kadını görmek insana sıkıntı veriyor. Süslü açık güzel kadına kıza bakmak ise insana ferahlık neş'e veriyor. Güzel bir çiçeğe bakmak koklamak gibi tatlı oluyor." diyorlar.
Burada bir incelik var. Çiçeğe bakmak onu koklamak rûha tatlı gelmektedir. Rûhun Allahü teâlânın varlığını büyüklüğünü anlamasına O'nun emirlerine uymasına sebep olmaktadır.
Fakat açık süslenmiş kadına bakmak ise nefse hoş gelmektedir. Kulak renkten zevk almaz. Göz de sesten zevk almaz. Çünkü anlamazlar. Nefs Allahü teâlânın düşmanıdır. Zevklerine kavuşmak için her kötülüğü yapmaktan çekinmez. İnsan haklarını kanûnları çiğner. Onun zevklerinin sonu yoktur. Kadına kıza bakmakla yetinmediği gibi onunla buluşmak beraber olmak ister.

Nefsinin esiri olanlar
Bunun içindir ki nefslerin taşkınlıklarını önlemek için yapılır bütün kanûnlar... Nefsin taşkın istekleri insanı felakete hastalıklara âile fâcialarına sürüklemektedir. Allahü teâlâ bu fâcialara mâni olmak için kızların açılmalarını yabancı erkeklere yaklaşmalarını içkiyi kumarı yasak etmiştir. Nefslerinin esîri olanlar bu yasakları beğenmiyorlar.
Birçokları bilhassa Batı fikirli din bilgisi olmayan kimseler de diyorlar ki: "Gençler önceden görüşür flört ederse birbirini yakından tanıma imkanları olur. Eğer huyları anlayışları farklı ise evlenmeden önce daha işin başındayken işi bitirmiş olur." diyorlar.
Fakat tatbikatta hiç de böyle olmadığı ortaya çıkmaktadır. Bugün en çok boşanma batı ülkelerinde olmaktadır. Bu gerçek bu tür firiklerin yanlış olduğunu ispata kafidir.
İki taraf da birbirlerine hoş görünmek için berâber bulundukları sırada gâyet ihtiyâtlı davranıp kötü huylarını birbirlerine hissettirmemeğe çalışır birbirlerini aldatırlar. Bunun için gençlikten gelen duyguların ve şehvânî kuvvetlerin tesîri ile önceden tanışmalarının faydası olmaz. Bunun da delîli Hıristiyan âilelerin çoğunda evlendikten sonra görülen hoş olmıyan hâllerdir.

Müslüman erkek kadını uçan kuştan esirger
Her memlekette bilhâssa Avrupa'da sâdece hanımı ile ömrünün sonuna kadar berâber yaşayıp başka bir kadınla ilgisi olmamış güçlü kuvvetli kimse pek azdır. Orada kendi hanımı ile berâber oturmak ayıp olduğu için herkes hanımını başka bir erkekle oturtur. Kendisi de bir başkasının hanımını alarak dans eder. Böyle bir görüşmede gerek erkek bir diğer kadına ve gerek kadın bir diğer erkeğe çâresiz meyleder. Bunun için Hıristiyan memleketlerinde kadınlar ve erkekler birbirleri ile karıştıkları görüştükleri ve konuştukları için zina etmeden ömür geçirmiş bir erkek ve kadın pek nâdir bulunur.
Müslüman hanımlarının durumuna gelince Müslümanların hanımları ırz nâmûs ve hayâ sâhibi olarak kocalarının yanında ve her yerde muhterem olduğundan onları böyle tehlikelere ve hakâretlere lâyık görmezler. Herkes en çok sevdiği ve kıymetli olan şeyleri kendi nefsi için sakladığı gibi Müslümanlar da kendilerine her şeyden kıymetli azîz ve muhterem bildikleri hanımlarını uçan kuştan esirgerler.
Bu ise muhabbetin sevginin çokluğundandır. Avrupalılar bu husûsta ahlâk ve nâmûs duygusundan uzaklaşmışlardır. Erkeğin hanımını veya kadının kocasını kıskanması çok gülünç ve alay konusu olan bir ahmaklık kabûl edilmektedir. O hale gelmiş ki bir kimse hakkında filan kıskanç imiş denilince terbiyesiz ve ahmak sayılır. Batı ülkeleri Müslüman ülkeleri de kendilerine benzetmek istiyorlar. Bütün gayretleri bundandır. Çeşitli isimler altında dernekler kurup asil milletimizi kendi ahlâksızlıklarına alıştırmak istiyorlar. Hadîs-i şerîfte “Hayâ îmândandır.” buyuruldu. Maksatları önce hayayı yıkmak sonra da dini îmânı...
avatar
NIHAT
Aktif Üye
Aktif Üye

Mesaj Sayısı : 37
Kayıt tarihi : 11/03/10

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Sayfa başına dön

- Similar topics

 
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz